Vlaamse cavia club…

Random header image... Refresh for more!

Nieuws

Drukke tijden voor caviafokkers en tentoonstellers

Het worden drukke tijden voor caviafokkers, die ook nog eens deelnemen aan tentoonstellingen. Traditioneel ligt het zwaartepunt van de tentoonstellingen in augustus en begin september in West- en Oost-Vlaanderen.

Op 18 en 19 augustus gaat in Gullegem de show van GURAKO door. Inschrijven kan nog tot 9/8 bij Luc Wante (zie eerder bericht hier op onze site). Een week later gaat de tentoonstelling van het Wase Neerhof in het College in St-Niklaas door. Nog een weekje later, op 1 september, tekenen de cavia’s present in Kruishoutem voor de show van Sven Clauwaert. Op 8 september worden de cavia’s in Oudegem gekeurd en die zijn ook nog op 9 september te bewonderen. Eind september (28-29-30/9) kunnen we dan met zijn allen naar Lochristi trekken voor de show van de Belgische Hangorenclub en van de Vlaamse Kleindiervrienden.

In de andere provincies zit men echter ook niet stil. In Leuven is er op 1-2-3 september de jaarlijkse hoogmis van de club van Georges Stienlet in Leuven. Op 29-30 september organiseert Pluiske Dessel zijn tentoonstelling.

Op 6 oktober is er dan al een eerste Provinciaal Kampioenschap in West-Vlaanderen, dat doorgaat in Zwevezele.

August 6, 2012  

Inge Knarren BIS op de eerste show van de BCC

De pas opgerichte Belgische CaviaClub mocht op zijn eerste show in Olen op heel wat belangstelling rekenen. Inge Knarren werd met een US Teddy BIS (Best in Show) en kaapte met een Buff ook nog de prijs voor de beste Gladhaar in de wacht. Peggy Verachtert won de trofee voor de beste Alpaca en Wendy Verhees werd met een Tessel Reserve Kampioen, naast natuurlijk de prijs voor de beste Tessel en deze van de beste beer van de show.

August 6, 2012  

Voor alle duidelijkheid: de VCC bestaat en blijft bestaan.

We ontvangen nogal eens een vraag of de Vlaamse Cavia Club als dusdanig nog bestaat of niet. We wensen daar in alle openheid en duidelijkheid op te antwoorden: de Vlaamse Cavia Club bestaat nog steeds en blijft bestaan. Het is wel zo, dat we niet meer aangesloten zijn bij de Landsbond of het VIVFN. We deden dit omdat we vinden dat deze organisaties onvoldoende de belangen van de caviafokkers verdedigen of ondersteunen. Het feit dat de oormerken maar niet opgelost raken, dat we niet in leeftijdsklassen kunnen tentoonstellen, dat gewichten van cavia’s belangrijker zijn dan leeftijden, dat cavia’s op provinciale, interprovinciale en nationale wedstrijden wat prijzen betreft stiefmoederlijk behandeld worden, enz. deed ons deze beslissing nemen. We blijven bestaan, ons clubblad uitgeven, onze website up to date houden, een jaarlijkse show organiseren, de caviasport promoten en ons inzetten voor iedereen die het met onze dieren goed meent. De internationale samenwerking blijft ook hoog in ons vaandel staan.

In België krijgen we stilaan navolging. De Kruishoutemse Cavia Vrienden organiseren hun ‘wilde tentoonstelling’ op 1 september. De Belgische Cavia Club werd opgericht en houdt op 4 augustus een ‘wilde show’ in Olen. Op 30 maart 2013 staan de Leie Cavia’s weer garant voor een nieuwe eendaagse keuring in Zulte. Oormerken zijn nergens verplicht, maar ook niet verboden. Steeds wordt er in leeftijdsklassen gekeurd. Steeds worden de dieren maar 1 dag uit hun vertrouwde omgeving gehouden. Overal worden “open keuringen” voorzien, zodat de caviafokkers veel kunnen leren van de keurmeesters. Dat is waar de VCC voor staat, dat is waar de caviasport alleen maar voordeel kan uit halen. Het gaat in België eindelijk de goede richting uit. Wij doen voort!

July 15, 2012  

Belgische Cavia Club boven de doopvont gehouden.

Staf Van Looy, Kris Borgers, Lobke Bulinckx, Evelien Janssens, Patrick Meyer en Jan Peeters hebben samen de Belgische Cavia Club opgericht. Het verheugt de Vlaamse Cavia Club enorm, dat ook andere enthousiastelingen de handen aan de ploeg slaan om de cavialiefhebberij constant nieuw leven in te blazen. Het bestuur van de VCC wenst de oprichters van harte proficiat met de geboorte van de BCC en wenst hen tevens veel geluk in de verdere uitbouw van de club.

Vele jaren geleden hadden we naast de VCC ook de CCB of de Cavia Club van België. Nu zijn er dus weer twee grote clubs die in België en Vlaanderen het fokken en showen van cavia’s zullen stimuleren en promoten. We zijn ervan overtuigd, dat onze twee clubs elkaar niet dienen te zien als concurrenten, maar wel integendeel als collega’s, die het goed menen met onze liefhebberij. Opvallend is echter ook, dat de BCC (net zoals de VCC) buiten het VIVFN en de Landsbond om deze promotieopdracht op hun schouders nemen. Dat liet voorzitter Staf Van Looy in ieder geval weten.

De BCC blijft niet bij de pakken zitten. Niet alleen werden de statuten van de vzw in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Tevens wordt reeds een eerste eendaagse keuring georganiseerd. Op zaterdag 4 augustus gaat in hallen De Ceuster, Meren 15 in Olen deze eersteling door. De keuring start om 10u en de prijsuitreiking is voorzien rond 17u30. Aly en Mense Bennink , Jan Snijder en Staf Van Looy zijn reeds gevraagd als keurmeesters.

Op de website van de BCC www.wix.com/belgischecaviaclub/bcc kan verdere informatie en het vraagprogramma gevonden worden. We nodigen alle sympathisanten van de caviasport uit om aan deze show deel te nemen.

 

July 15, 2012  

Eerste grote Caviadag in Kruishoutem op 1 september 2012.

Op zaterdag 1 september organiseert Sven Clauwaert een Eerste Grote Caviadag. Deze activiteit gaat door in zaal De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22 te Kruishoutem. Er wordt zowel gekeurd naar de Belgische als naar de Nederlandse standaard en alle in beide standaarden erkende rassen en kleurslagen worden aanvaard en gekeurd. De keuring start om 10u en het einde van de keuring is voorzien rond 15u, zodat de prijsuitreiking tegen 16u van start kan gaan.  Gevraagde keurmeesters zijn Wilma Flokstra, Richard Deravet, Gregoire De Swerdt, Luc De Donder, Jan Schop en Manuela Eilander. Afhankelijk van het aantal dieren zullen sommigen of iedereen aan bod komen. Het inschrijvingsgeld per dier bedraagt €2,75 en de palmares kost €2,50. Voor administratie wordt €4 aangerekend. Inschrijvingsformulieren kunnen aangevraagd worden via svenclauwaert@hotmail.com. De inschrijvingen sluiten op 8 augustus om middernacht.

Er is ook een knuffelkeuring voorzien. De Kruishoutemse Caviavrienden vragen alle cavialiefhebbers uit België, Nederland en de rest van Europa massaal naar deze 1ste caviadag af te zakken.

July 15, 2012  

Sven Clauwaert domineert eendaagse show in Zeddam.

Op zaterdag 7 juli vond in het dorpshuis van Zeddam de 19de eendaagse caviashow door. Dinie Bosch, René Bosch, Bernard Peppelman, Joyce Ruesink en Christine Steltjes kunnen als organisatiecomité terugblikken op een heel mooie dag. 250 dieren waren getuige van een heuse Belgische invasie in die kleine Nederlandse gemeente.

Peggy Verachtert van CS De Loulekes, Sven Clauwaert van CS Switch, Martine Denoo, Luc De Donder, Els De Wilde van CS Linus en Willy Vermiesch tekenden allen present op deze eerste zaterdag van juli. Ze bewezen nogmaals, dat de dieren van de Belgische fokkers helemaal niet moeten onderdoen voor deze van buitenlanders. Onze Noorderburen keken verbaasd op van het aantal Belgen, dat de trip gemaakt hadden. “Jullie Belgen lijken hier de boel wel over te nemen”, stelde keurmeester Hens Mak. “Waar vroeger er heel veel Duitsers present tekenden, zijn nu de Belgen in de meerderheid. Bovendien brengen ze nog goede dieren mee ook.”

Dat de Belgen goede dieren meebrachten bewees vooral Sven Clauwaert. Hij ging lopen met de titel van ‘Best in Show’ met zijn zwartbonte Alpaca (A-klasse). Twee weken eerder had hij het al eens voorgedaan op de clubshow van de Nederlandse SLC in Aalten. Ook Els De Wilde bracht twee Oorkondes mee naar huis voor het winnen van leeftijdsklassen. Willy Vermiesch kreeg heel wat lovende commentaar voor een zwartschimmel Borstelhaar (C-klasse).

Zeddam groeide weer uit tot een gezellige en sfeervolle eendaagse keuring, waar keurmeesters nog tijd hebben en nemen om uitleg aan de fokkers te geven. Of het nu beginnende of meer ervaren fokkers zijn, ze hebben er allemaal wat aan. Het tempo waarin de dieren werden “afgewerkt” was helemaal niet haastig, wat ook een grondige keuring toeliet. De toeschouwers, die het Dorpshuis binnenliepen konden deze werkwijze best pruimen.

Volgend jaar gaat de 20ste editie door op zaterdag 6 juli 2013. Dinie Bosch nodigde iedereen nu al uit om deze datum met rood in de nog te bestellen agenda te omcirkelen. De Vlaamse Cavia Club zal in ieder geval weer present tekenen met hopelijk een nog grotere Belgische vertegenwoordiging.

 

July 15, 2012  

Jongdierendag o.VKV en Belgische Hangoorclub

Op zaterdag 30 juni gaat vanaf 10u in Lochristi de jongdierendag van de o. VKV en de Belgische Hangoorclub door. Niet minder dan 120 cavia’s zullen te bekijken zijn in zaal Uyttenhove, Zavel 7 te Lochristi. 55 cavia’s worden gekeurd door Eddy De Permentier, Flor Dickens en Luc De Donder. De overige dieren worden te koop aangeboden. Wie niet ingeschreven is en toch wenst aanwezig te zijn kan nog steeds richting Zavel 7 rijden.

June 29, 2012  

24 juni jongdierendag: GURAKO in Gullegem vraagt ook cavia’s

Op 24 juni gaat vanaf 9u in zaal Merlijn een jongdierendag van GURAKO in Gullegem door. Niet alleen konijnen zijn welkom, maar ook cavia’s. Keurmeesters zijn Rudy Pauwels bij de konijnen en Luc De Donder bij de cavia’s. Het einde is voorzien rond 12u.

June 2, 2012  

Meer dan 100 cavia’s op jongdierendag in Lochristi op 30 juni

De jongdierendag van de Belgische Hangoorclub en de Vlaamse Kleinvee Vrienden wordt op 30 juni een echte voltreffer. In zaal Uyttenhove, Zavel 7 te Lochristi, zullen meer dan 100 cavia’s aan de keurmeesters voorgezet worden. Vanaf 10u wordt er gestart. Eddy De Permentier en Luc De Donder zijn gevraagd om te keuren. Ook zijn er meer dan 100 konijnen ingeschreven. De voorzitters Roland Geniets en Frederik De Vetter mogen samen met hun bestuursploeg fier zijn op zo’n opkomst. Wie zei ook weer dat jongdierendagen geen succes hebben? Of zou dit een statement van de fokkers zijn om hun vraag naar leeftijdsklassen kracht bij te zetten? De Vlaamse Cavia Club gaat in ieder geval door met zijn shows en leeftijdsklassen.

June 2, 2012  

Caviadag Zeddam op 7 juli 2012

De vraagprprogramma’s en inschrijvingsformulieren voor de caviadag in Zeddam zijn beschikbaar. Wie een exemplaar wenst te bekomen kan gerust een reactie op deze post nalaten of rechtstreeks contact opnemen met René en Dinie Bosch via diniebosch@hetnet.nl . De inschrijvingen lopen tot 9 juni 2012. Voor wie Zeddam niet kent: het is een fantastisch gezellige bedoening, een open kistenkeuring, een vraag-maar-op-aan-de-keurmeester show, een show waar ook skinny’s welkom zijn, een niet-te-missen fokkersbijeenkomst. Er zijn Nederlanders (uiteraard), maar ook Duitsers en heel wat Belgen aanwezig. Wie de stand van een ras wenst te kennen, gaat daar best eens heen. Doen!

May 20, 2012