Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Voeding en gezondheid

In een Duits onderzoek konden we wat informatie vinden over de invloed van hooi op de kwaliteit van de beharing bij cavia’s. In Hamburg hadden ze namelijk vastgesteld dat sommige cavia’s een erg dunne beharing hadden en zelfs kale vlekjes vertoonden zonder dat ze een pathologische oorzaak in de stam konden vinden. Daarom ontwikkelden ze de hypothese dat de voeding van de cavia’s wel eens de oorzaak van de haarschade kon zijn. De wetenschappers maakten verschillende fokgroepen, die normale commerciële voeding te eten kregen. De ene groep kreeg wel de toevoeging van hooi te verorberen, terwijl de andere geen hooi voorgeschoteld kregen. Over meerdere maanden werd de kwaliteit van de beharing geëvalueerd en wat zagen ze?

Cavia’s die enkel een voeding toegediend kregen met een hoge graad van ruwe eiwitten (23%) en een lage graad van ruwe stof (12%), die maar af en toe hooi toegediend kregen, toonden duidelijk meer en grotere beharingsfouten dan dieren die een dieet kregen met minder ruwe eiwtten (15.5%), meer ruwe stof (16.5%) en evenveel hooi. De hoeveelheid hooi bleek van doorslaggevend belang te zijn. Dieren die enkel eten voorgeschoteld kregen, dat door de fabrikant als “volledig” werd beschreven en “ook geen toevoeging van hooi behoefde”, toonden binnen de 4 weken een duidelijke vermindering van de kwaliteit van de beharing. In het onderzoek moest men per dier 200 gram hooi per dag voederen om de kwaliteit van de beharing weer te verbeteren tot een ‘normaal’ niveau. Interessant om lezen was ook, dat niet alleen de hoeveelheid hooi een rol speelde maar ook de manier waarop het ter beschikking werd gesteld. In grotere hokken wordt het hooi best in verschillende hoekjes en kantjes gelegd en niet op een centrale plaats. Alle dieren moeten er vrij aan kunnen. Je kan beter wat teveel hooi dan te weinig geven. Wanneer meerdere dieren in een kolonie aanwezig zijn, ontstaat dan namelijk een compulsief “haar eet gedrag”. Ruwe vezels moeten echt in ruime mate aanwezig zijn, zelfs als er op de voederzakken staat dat 20% ruwe vezel is. We wisten wel al dat hooi steeds voorradig moet zijn, maar het is nu ook bewezen, dat we de kwaliteit van de beharing van onze cavia’s er sterk kunnen door beïnvloeden.