Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Grootte en gewicht

Zoals elders reeds gezegd wordt in België niet met verschillende leeftijdscategoriën gewerkt en gekeurd. We kunnen dit enkel betreuren. We hopen dat alle cavialiefhebbers blijven ijveren om ook in België leeftijdscategorieën ingang te doen vinden. Vooral langharen zouden meer verschijnen indien naast de A-klasse ook dieren in B en C-klassen toegelaten zouden worden. Nu hebben dieren met een lager gewicht geen kans op bekroning.

Momenteel worden de grootte en het gewicht van dieren gekeurd in positie 2 van de keurkaart.
Dieren met een gewicht tussen 600 en 750 gram krijgt 8 punten.
Dieren met een gewicht tussen 750 en 900 gram krijgt 9 punten.
Dieren met een gewicht tussen 900 en 1400 gram krijgt de volle 10 punten.
Dieren lichter dan 600 gram of zwaarder dan 1400 gram krijgen steeds een streep in positie 2 en onderaan de beoordeling.

We herhalen dat in de Europese Standaard de richtlijn voor het minimumgewicht 450 gram is en voor het maximumgewicht 1700 gram.