Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Merktekens

In België net als in Nederland bestaan er verschillende soorten tentoonstellingen. Afhankelijk van de aard van tentoonstelling geldt er een ander regime voor merktekens.

Tijdens de tentoonstelling van de Leiecavia’s Zulte worden de cavia’s geïdentificeerd met een oorklever die een uniek nummer draagt. In feite is dat een stukje “spanadrap” of ‘kleefpleister’. Die wordt op het linkeroor aangebracht en komt overeen met het kooinummer van het dier. Dieren met een vast oormerk (clip, pastille,…) worden niet uitgesloten en zijn ook toegelaten.

Wie wenst deel te nemen aan tentoonstellingen in het kader van LFN, VIVFN of AIW moet clips bestellen bij een club of ‘ringverantwoordelijke’. Deze kosten in 2012 €0,25 per stuk. Zonder oormerk wordt een cavia op dergelijke tentoonstellingen uitgesloten. Op knuffelkeuringen zijn geen clips verplicht.

In Nederland moeten de cavia’s geen vast oormerk dragen. Of het daarbij nu gaat om shows van de NCC, de ECC of lokale clubs maakt niet uit. Geen clips of pastilles.

De VCC is en blijft voorstander voor het afschaffen van de verplichte oormerken in België op shows van LFN, VIVFN of AIW. Er zijn teveel klachten over ingescheurde oren, terwijl we ook vinden dat het inbrengen van een clip erg dieronvriendelijk is. Dierenrechtenorganisaties delen onze mening.