Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Houden en huisvesting

Cavia’s leven van nature in groepen of families. In bepaalde gevallen zien we in de natuur dat ze zelfs in volledige kolonies leven. In feite zijn de diertjes ook vrij verdraagzaam. Als de leden van de groep maar de rangorde respecteren. De ene cavia is al dominanter dan de andere, eentje is zelfs helemaal de baas. Van daaruit zouden we kunnen besluiten, dat de dieren best in groep gehouden kunnen worden. Cavia’s kunnen echter ook individueel gehuisvest worden. Tentoonstellingsdieren worden net om te vermijden dat ze in de oren gebeten worden of aan elkaars beharing knagen best apart geplaatst. Om problemen te vermijden worden de dieren het alleen zijn van jongsaf aan gewend gemaakt. Ook moet een ‘geïsoleerd’ diertje best wel wat aandacht van zijn omgeving krijgen. Te vaak merken we dat dieren zonder aandacht die alleen zitten wegkwijnen. 200 cavia’s hebben, die in hokjes alleen zitten en nooit uitgenomen worden, is geen goed idee.