Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Europashow voor Cavia’s van 16-18 mei 2014 in Bergheim (Duitsland)

De volgende Europashow gaat niet door in België, waarvoor de VCC enkele jaren geleden geijverd had. Door de bureaucratische instelling van de verschillende ‘overheden’ die de kleindierwereld in België overheersen gaf het bestuur er uiteindelijk de brui aan. We besloten bovendien niet meer aan te sluiten bij het VIVFN of bij de Landsbond.

Volgend jaar gaat van 16 tot 18 mei de volgende Europashow voor rasgebonden cavia’s door. De plaats van het gebeuren is het Bürgerhaus, Quadrath – Ichendorf in Duitsland. Vorige keer waren er amper drie Belgische inzenders. De afstand naar Zwitserland kon dan als een zwak argument aangehaald worden, maar nu bedraagt het aantal kilometers maximaal 320 voor wie van de kust moet komen en amper een 120 voor wie in Hasselt woont of zelfs maar 100 voor de Maaseikenaars. Niets mag de Belgische caviafokkers tegenhouden om massaal de strijd aan te gaan met de buitenlandse collega’s. Op Facebook vraagt Dana Jansen zich al af, wie de keurmeesters zullen zijn. Dat is nu nog veel te vroeg. In ieder geval zijn het normaal gezien steeds de leden van de standaardcommissie van de Europese Entente, die er aan deel nemen. Indien er voldoende Belgische dieren aanwezig zijn, zal ook België een (extra) keurmeester mogen aanduiden. In eerste instantie komt dan Richard Deravet daarvoor in aanmerking, aangezien hij de Belgische vertegenwoordiger in de EE-caviagroep is.