Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Gelukkig en succesvol 2012

Het bestuur van de Vlaamse Cavia Club wenst iedereen een gelukkig, gezond, succesvol en plezierig 2012. We hopen op nog meer cavia’s op shows, op meer samenwerking tussen clubs, op meer samenhorigheid en steun tussen fokkers, op meer wederzijds begrip tussen fokkers, keurmeesters, clubs, VIVFN en LFN, gewoon op een plezante hobby. Laat ons met zijn allen beseffen dat het hier nog steeds om een hobby gaat en blijft gaan.