Vlaamse cavia club…
Random header image... Refresh for more!

Oormerken op Europees niveau

Tijdens de vergadering van de caviasectie van de Europese Entente in mei 2008 in Pula (Kroatië) werd ook over oormerken gediscussieerd. Zo werd vastgesteld, dat in Frankrijk, Oostenrijk en België tentoonstellingsdieren een oormerk moeten dragen alvorens ze op tentoonstellingen toegelaten worden. De meerderheid van de andere landen zijn absoluut tegen het oormerken van cavia’s wegens het grote risico op ingescheurde oren. Na een lange discussie over het onderwerp werd besloten, dat op Europese tentoonstellingen zowel cavia’s mét als zonder oormerk konden geshowd worden. Nochtans werd duidelijk onderstreept dat de EE niet in de interne reglementen van haar leden kan tussenkomen.